Dicționar de Trezorerie Corporativă

Dicționar de Trezorerie Corporativă

Dicționar de Trezorerie Corporativă

Acest dicționar de trezorerie corporativă oferă definiții clare și concise pentru termenii și conceptele esențiale din domeniul gestionării financiare a companiilor. Scopul său este de a furniza o resursă utilă pentru înțelegerea și aplicarea practicilor de trezorerie. De la termeni fundamentali precum “Liquidity” și “Collateral” până la concepte avansate precum “PSD2” și “Real-Time Payments”, acest dicționar acoperă toate aspectele importante ale managementului trezoreriei corporative. Fiecare termen este explicat detaliat pentru a facilita o înțelegere profundă și aplicabilă în mediul financiar.

A
Account Reconciliation
Procesul de asigurare că două seturi de înregistrări (de obicei balanțele a două conturi) sunt în concordanță.
ACH (Automated Clearing House)
O rețea pentru procesarea plăților electronice și transferurilor de bani.
Asset Management
Procesul sistematic de operare, întreținere, modernizare și eliminare a activelor într-un mod rentabil.
Bank Reconciliation
Procesul de potrivire a balanțelor din înregistrările contabile ale unei entități cu informațiile corespunzătoare dintr-un extras de cont bancar.
Basel III
Un set de reglementări bancare internaționale dezvoltate de Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară pentru a promova stabilitatea în sistemul financiar internațional.
B
C
Cash Flow Forecasting
Procesul de estimare a fluxului de numerar în și dintr-o afacere pe o perioadă specifică.
Collateral
Un activ sau proprietate pe care un individ sau o entitate îl oferă unui creditor ca garanție pentru un împrumut.
Corporate Treasury
Un departament dintr-o corporație responsabil cu gestionarea lichidității, investițiilor și riscurilor companiei.
Debt Financing
Atunci când o firmă strânge bani pentru capital de lucru sau cheltuieli de capital prin vânzarea de obligațiuni, bilete sau note investitorilor individuali și/sau instituționali.
Derivative
O securitate financiară a cărei valoare depinde de sau derivă dintr-un activ de bază sau un grup de active.
D
E
Electronic Funds Transfer (EFT)
Schimbul electronic, transferul de bani de la un cont la altul, fie în cadrul unei singure instituții financiare, fie între mai multe instituții, prin sisteme bazate pe computer.
Equity Financing
Procesul de strângere de capital prin vânzarea de acțiuni.
Foreign Exchange (Forex)
Conversia unei monede într-o altă monedă.
Fraud Prevention
Măsuri și controale implementate pentru a preveni activitățile frauduloase în tranzacțiile financiare.
F
G
Governance
Cadrul de reguli și practici prin care un consiliu de administrație asigură responsabilitatea, corectitudinea și transparența în relația unei companii cu părțile interesate.
Gross Margin
Venitul unei companii minus costul bunurilor vândute, care este apoi împărțit la venituri, exprimat ca procentaj.
Hedging
O strategie de gestionare a riscului utilizată pentru a compensa pierderile în investiții prin luarea unei poziții opuse într-un activ conex.
Hyperinflation
O rată extrem de ridicată și de obicei accelerată a inflației.
H
I
Interest Rate Risk
Riscul ca valoarea unei investiții să se schimbe din cauza unei modificări a nivelului absolut al ratelor dobânzii.
Internal Audit
O inițiativă organizațională de monitorizare și analiză a propriilor operațiuni de afaceri pentru a determina cât de bine se conformează unui set de criterii specifice.
Joint Venture
Un aranjament de afaceri în care două sau mai multe părți sunt de acord să-și combine resursele pentru a realiza o sarcină specifică.
Journal Entry
O tranzacție contabilă care este introdusă în înregistrările contabile ale unei afaceri.
J
K
Key Performance Indicators (KPIs)
Măsuri cuantificabile pe care o companie le folosește pentru a evalua performanța sa în timp.
Know Your Customer (KYC)
Un proces prin care o afacere verifică identitatea clienților săi și evaluează riscurile potențiale ale intențiilor ilegale pentru relația de afaceri.
Liquidity
Ușurința cu care un activ poate fi convertit în numerar fără a afecta prețul său de piață.
Loan Covenant
O condiție într-un împrumut comercial sau o emisiune de obligațiuni care cere debitorului să îndeplinească anumite condiții.
L
M
Market Risk
Posibilitatea ca un investitor să înregistreze pierderi din cauza factorilor care afectează performanța generală a piețelor financiare.
Money Market
Un segment al pieței financiare în care sunt tranzacționate instrumente financiare cu lichiditate ridicată și scadențe scurte.
Net Present Value (NPV)
Diferența dintre valoarea prezentă a fluxurilor de numerar de intrare și valoarea prezentă a fluxurilor de numerar de ieșire pe o perioadă de timp.
Non-Performing Asset (NPA)
Un împrumut sau un avans pentru care plata principalului sau a dobânzii a rămas restantă pentru o perioadă de 90 de zile.
N
O
Operational Risk
Riscul de pierdere rezultat din procese interne inadecvate sau eșuate, oameni, sisteme sau evenimente externe.
Overdraft
O extensie de credit de la o instituție de creditare atunci când un cont ajunge la zero.
PSD2 (Second Payment Services Directive)
O reglementare europeană pentru serviciile de plăți electronice, având ca scop creșterea securității plăților și stimularea inovației și concurenței prin deschiderea pieței către noi participanți.
PSD3 (Third Payment Services Directive)
O actualizare propusă la PSD2, menită să sporească și mai mult securitatea, să reducă frauda și să se adapteze la noile dezvoltări ale pieței și avansurilor tehnologice în industria plăților.
Portfolio Management
Arta și știința de a lua decizii cu privire la mixul și politica de investiții pentru a se potrivi obiectivelor investițiilor.
Principal
Suma de bani investită inițial sau suma împrumutată.
P
Q
Quick Ratio
Un indicator al poziției de lichiditate pe termen scurt a unei companii, calculat ca (Active Curente – Inventar) / Datorii Curente.
Quorum
Numărul minim de membri ai unei adunări deliberative necesari pentru a desfășura afacerile acelui grup.
Real-Time Payments (RTP)
Un sistem care permite transferul imediat de fonduri între bănci și sisteme bancare, oferind disponibilitatea instantanee a fondurilor destinatarului.
Risk Management
Procesul de identificare, analiză și acceptare sau atenuare a incertitudinilor în deciziile de investiții.
Return on Investment (ROI)
O măsură utilizată pentru a evalua eficiența unei investiții sau pentru a compara eficiența mai multor investiții diferite.
R
S
Securities
Instrumente financiare care dețin o anumită valoare monetară, cum ar fi acțiuni, obligațiuni sau opțiuni.
Supply Chain Finance
Un set de procese de afaceri și finanțare bazate pe tehnologie care leagă diferitele părți dintr-o tranzacție – cumpărătorul, vânzătorul și instituția de finanțare – pentru a reduce costurile de finanțare și a îmbunătăți eficiența afacerii.
Treasury Management
Crearea și guvernarea politicilor și procedurilor care asigură gestionarea cu succes a riscurilor financiare ale companiei.
Trade Finance
Finanțarea tranzacțiilor comerciale internaționale și interne.
T
U
Underwriting
Procesul prin care o persoană sau o instituție își asumă riscul financiar pentru o taxă.
Unsecured Loan
Un împrumut care este emis și susținut doar de solvabilitatea debitorului, mai degrabă decât de orice tip de garanție.
Valuation
Procesul de determinare a valorii actuale a unui activ sau a unei companii.
Venture Capital
O formă de capital privat și un tip de finanțare pe care investitorii îl oferă companiilor start-up și micilor afaceri care se consideră că au potențial de creștere pe termen lung.
V
W
Working Capital
O măsură a eficienței operaționale și a sănătății financiare pe termen scurt a unei companii, calculată ca Active Curente – Datorii Curente.
Write-Off
Reducerea valorii recunoscute a ceva, cum ar fi un activ.
X-Efficiency
Gradul de eficiență menținut de indivizi și firme în condiții de concurență imperfectă.
Xenocurrency
Monedă care se tranzacționează pe piețele altor țări decât piața sa domestică.
X
Y
Yield
Randamentul venitului dintr-o investiție, cum ar fi dobânda sau dividendele primite din deținerea unei anumite valori mobiliare.
Yield Curve
O linie care trasează ratele dobânzii, într-un moment stabilit, ale obligațiunilor având calitate de credit egală, dar date de scadență diferite.
Zero-Based Budgeting (ZBB)
O metodă de bugetare în care toate cheltuielile trebuie justificate pentru fiecare nouă perioadă.
Zero-Coupon Bond
O obligațiune care este emisă la un discount profund față de valoarea sa nominală, dar nu plătește dobândă.
Z
Related Posts